Brukerveiledning

Brukerveiledning

Denne siden (og de dokumentene det refereres til) beskriver de betingelser som gjelder for tilgang til, bruk av våre nettsider www.twinings.no og de betingelser som gjelder for tidsbegrensede tilbud. Vennligst les denne veiledning nøye før du bruker våre nettsider

Betingelsene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som konsument.

Nettsider – brukerveiledning

Tilgang til, og bruk av disse nettsidene (www.twinings.no) er gitt av R. Twining & Company Limited(”Twinings”), ”vi2, ”oss” eller ”vår” (registrert i England og Wales under organisasjonsnummer 525071 med hovedkontor i Weston Centre, 10 Grosvenor Street, LondonW1K 4QY) i henhold til følgende betingelser.

1.    Ved å bruke disse nettsider vik du ved første gangs bruk være juridisk bundet til de betingelser som gjelder. Hvis du ikke aksepterer samtlige betingelser nedenfor, - besøk- og bruk ikke våre nettsider.
2.    Endringer av disse betingelser kan forekomme, og vil bli publisert på nettsidene. Vennligst gå igjennom disse betingelsene regelmessig for å sikre at du er oppdatert på de endringene som blir gjort av oss. Bruk av nettsidene etter eventuelle endringer innebærer en automatisk aksept av de endrede betingelsene.

Bruk av www.twinings.no

3.    Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste ned, poste, sende, overføre, gjøre tilgjengelig for allmenheten, eller på annen måte gjøre bruk av denne nettsidens innhold (med unntak av ditt personlige, ikkekomersielle bruk). Du aksepterer også at det ikke kan tilpasses, forandres eller trekkes ut deler av innholdet på disse nettsidene  (med unntak av ditt personlige, ikkekomersielle bruk). All annen bruk  av disse nettsidene krever skriftlig tillatelse fra Twinings. 4.    Du aksepterer å bruke disse nettsidene bare til  lovlige formål og bare i henhold til de omtalte vilkår (samt denne nettsidens brukervilkår), og på en måte som ikke krenker andres rettigheter, begrenser eller hindrer andres tilgang til, og nytte av disse nettsidene. Det tillates ikke trakassering  eller fremkalling av ubehag eller forlegenhet hos andre, legge ut obskurt eller støtende innhold eller forstyrre normal kommunikasjon på disse nettsider.

Fraskrivelser og ansvarsbegrensninger

5.    Disse nettsiders innhold, inklusiv de opplysninger, navn, bilder, logoer og ikoner om- eller med tilknytning til Twinings og/eller Twinings produkter og tjenester (eller tredjeparts produkter og tjenester9 gjøres tilgjengelig ”as is” uten noen form for eksplisitt eller lovmessig garanti. Dette gjelder også antatte eller underforståtte garantier om tilfredsstillende kvalitet, anvendelighet for et bestemt formål, uten begrensning, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.
6.    Under ingen omstendighet vil Twinings være ansvarlig for noen av følgende tap eller skader (uansett om disse tap eller skader var forutsett, kunne forutsees, var kjente eller hadde andre årsaker): (a) tap av data, (b) tap av inntekter eller forventede inntekter, (c) tap av omsetning, (d) tap av forretningsmuligheter,, € tap av goodwill eller skade på omdømme, (f) tap som rammer tredjepart, eller (g) indirekte skader, følgeskader, spesielle- eller andre skader som kan oppstå ved bruk av  disse nettsider, uavhengig av hvordan de er brukt.
7.    7. Twinings garanterer ikke at funksjoner som finnes på nettsidens innhold alltid vil være tilgjengelig eller at de er uten feil, at eventuelle feil vil bli rettet umiddelbart, eller at sidene er fri for virus eller ”bugs”

Opphavsrett

8.    Navn, bilder og logoer som  identifiserer Twinings eller tredjepart, deres produkter og tjenester er underlagt opphavsrett, design- og merkevarebeskyttelse av Twining eller tredjepart.  Ingenting i disse betingelser kan tolkes som underforstått. Det kan heller ikke hevdes noen form for lisens eller rettighet til å bruke varemerker, patenter, mønster eller opphavsrett tilhørende Twinings eller tredjepart.

Bidrag til www.twinings.no

9.  Når du legger inn noe på disse nettsider (f. eks.  tekst, foto, grafikk, video eller lyd) aksepterer du at alle rettigheter, uten forbehold, overføres til Twinings. Hvis du ikke aksepterer dette må du ikke legge inn noe på disse nettsidene.
10. Det du eventuelt legger inn på disse nettsidene må garanteres:
i: å være ditt eget  originalarbeid, og at du har rett til å  gjøre dette tilgjengelig for Twinings på de betingelser som er nevnt ovenfor.
ii: at  materialet ikke er fornærmende eller støtende; og
iii: at det ikke er lovstridig, og
b: at Twinings  ikke kan påføres skade, erstatning eller holdes ansvarlig for andre kostnader som eventuelt kan komme som et resultat av at  du bryter ovennevnte garantier; og
c: å avstå fra alle moralske rettigheter i ditt bidra i forbindelse med at det skal publiseres på denne nettside og for de formål som er spesifisert ovenfor.

Generelt

11. Hvis det skulle være uoverensstemmelse mellom disse vilkår og  spesifikke formuleringer andre steder på nettsidene er det de siste som gjelder.
12. Hvis noen av disse bestemmelser skulle vise seg å være i strid med gjeldene lov, ugyldige eller på annen måte være ugjennomførbare på grunn av lovgivningen i det land der de er ment å gjelde, skal disse bestemmelser ansees å være uten juridisk kraft og må ikke tillegges betydning. De øvrige bestemmelser er ikke influert av dette og skal fortsatt være bindende.
13. Disse bestemmelser skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med lovene i England og Wales.