Personvern på nett

Hvem er vi?

Denne nettsiden www.twinings.no («nettsiden») er eid og drevet av R. Twining and Company Limited (registrert i England og Wales under foretaksnummer 00525071) (i denne merknaden kalt «vi», «vår» or «oss»).


Merknadens formål

Personvernsmerknaden forteller deg om informasjonen vi henter inn om deg når du besøker nettsiden eller på annet vis gir oss informasjon.Den forteller også om hvordan du kan utøve dine rettigheter (inkludert retten til å motsette deg noen aspekter av databehandlingen vi utøver). Mer informasjon om dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem finner du i delen «Dine rettigheter» under


Hvilke personopplysninger henter vi inn?


Trafikkdata om nettstedet og informasjon om din datamaskin


Hvordan bruker vi disse dataene?

Når du besøker nettstedet vårt bruker vi informasjonskapsler til å samle inn:

 • Informasjon om din bruk av nettstedet – vi samler inn standard internettlogginformasjon og informasjon om besøkendes adferdsmønstre.
  • Vi bruker denne informasjonen til å registrere antallet besøkende, hvordan de bruker de ulike områdene på nettstedet og eventuelle nyttige funksjoner eller koblinger.Vi bruker ikke denne informasjonen på noen måte som kan identifisere deg personlig.
  • Vi bruker en tredjepart, Google Analytics, for å samle inn denne informasjonen, men den er kun behandlet på en slik måte at ingen kan identifiseres. Vi forsøker ikke, og lar heller ikke Google forsøke, å finne ut identitetene til de besøkende på vår nettside. 
 • Informasjon om din datamaskin: Det inkluderer din IP-adresse, operativsystem og type nettleser.
  • Vi bruker denne informasjonen for å opprettholde sikkerhet på nettstedet og for å identifisere trender, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjoner. 
  • Vi bruker også denne informasjonen til å tilpasse nettstedet i henhold til dine interesser og for å sikre at nettsideinnhold presenteres så effektivt som mulig for deg.
  • Vi bruker ikke denne informasjonen på noen måte som kan identifisere deg personlig.

Formålet med å samle inn denne informasjonen er vår legitime interesse i å opprettholde og administrere nettstedet og sørge for et godt sikkerhetsnivå. Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn denne informasjonen, kan du aktivere ikke spore-alternativet (DNT) i nettleseren. Dette forteller oss at du ikke ønsker å spores når du besøker nettstedet. Ytterligere informasjon om DNT finner du på https://allaboutdnt.com
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler på nettstedet, se retningslinjene for informasjonskapsler.


Hvor lenge oppbevarer vi denne informasjonen?
Informasjon om besøkene dine på nettstedet oppbevares kun så lenge som det er nødvendig for de formålene vi har nevnt. Vanligvis sletter vi informasjon om hvordan brukeren brukte nettstedet hver sjette måned.


Hvem deler vi denne informasjonen med?
Vi deler informasjon om besøkende til nettstedet med tjenesteleverandører som hjelper oss å administrere og styre nettstedet.


Hvor overfører vi denne informasjonen?
Innsamlet informasjon om din bruk av nettstedet oppbevares i, og overføres ikke utenfor, EØS.


Informasjon du sender oss

Hvordan bruker vi disse dataene?
Du trenger ikke oppgi informasjon direkte til oss når du bruker nettstedet. Hvis du velger å ta kontakt med oss, bruker vi informasjonen du sender oss for å svare på henvendelsen. Når vi bruker dine personopplysninger til dette formålet, gjør vi det som ledd i vår legitime forretningsinteresse, for å kunne kommunisere med deg i henhold til dine ønsker og forventninger. Opplysningene blir også brukt når det er i vår legitime interesse å få faglige råd og forsikre oss om at vi overholder juridiske krav som vår forretning er underlagt.

Hvor lenge oppbevarer vi denne informasjonen?
Vi oppbevarer denne informasjonen kun så lenge det er nødvendig for å behandle din forespørsel. Vanligvis oppbevarer vi dokumentasjon av rutineforespørsler i seks måneder, men i noen tilfeller (for eksempel der forespørselen er knyttet til en kontrakt mellom oss og deg eller hvor vi behøver juridisk hjelp for å svare på en klage) kan vi trenge å bevare dokumentasjon over kommunikasjon i opptil seks år.

Hvem deler vi denne informasjonen med?
Vi deler informasjon med våre lokale distributører, tjenesteleverandører og våre faglige rådgivere, dersom dette er nødvendig for å svare på en forespørsel eller behandle en reklamasjon. 

Ellers deler vi ikke informasjonen din med noen tredjepart, med mindre:


 • Vi har din tillatelse. 
 • Det kreves av loven.
 • Det er nødvendig for å håndheve brukervilkårene, våre rettigheter eller våre eller tredjeparters eiendomsrettigheter. 
 • Det er nødvendig i forbindelse med salg av bedriften eller aktiva (i hvilket fall dine data blir delt med våre rådgivere og den potensielle kjøpers rådgivere, og de vil bli sendt til de nye eierne).

Hvor overfører vi denne informasjonen?
Informasjon du sender oss oppbevares i, og overføres ikke utenfor, EØS.


Opplysninger du gir oss når du blir med i en konkurranse, premietrekning eller kampanje

Hvordan bruker vi disse dataene?
Du trenger ikke oppgi personopplysningene dine direkte til oss når du bruker nettstedet vårt. Noen former for kommunikasjon, tjenester og funksjoner kan imidlertid kun leveres hvis du gir oss relevante opplysninger. For eksempel, hvis du blir med i en konkurranse, premietrekning eller kampanje som R. Twining and Company Limited avholder, vil du bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon. Hvis vi ber deg gi oss informasjon som ikke er strengt tatt nødvendig for å gi deg den kommunikasjonen, tjenesten eller funksjonen du er interessert i, vil vi gjøre dette klart. Dette kan være fordi informasjonen er nyttig for å finne ut mer om kundene våre eller for å forbedre våre produkter og tjenester.
Hvis du gir oss informasjon i forbindelse med en konkurranse, premietrekning eller kampanje, bruker vi den i forbindelse med konkurransen, til å kommunisere konkurranseresultatene når det er aktuelt og evt. levere premier. Når vi bruker dine personopplysninger på denne måten, er det fordi det er nødvendig for oss å samle inn og bruke informasjonen skal vi oppfylle vår kontrakt med deg, i samsvar med konkurransereglene våre.
Opplysningene blir også brukt når det er i vår legitime interesse å få faglige råd og forsikre oss om at vi overholder juridiske krav som vår forretning er underlagt.

 

Hvor lenge oppbevarer vi denne informasjonen?
Informasjon vi samler inn i forbindelse med konkurranser, premietrekninger og kampanjer, oppbevares vanligvis i seks år.

Hvem deler vi denne informasjonen med?
Om nødvendig, deler vi disse opplysningene med lokale distributører, leverandører, tjenesteleverandører og faglige rådgivere. 

Ellers deler vi ikke informasjonen din med noen tredjepart, med mindre: 

 • Vi har din tillatelse. 
 • Det kreves av loven.
 • Det er nødvendig for å håndheve brukervilkårene, våre rettigheter eller våre eller tredjeparters eiendomsrettigheter. 
 • Det er nødvendig i forbindelse med salg av bedriften eller aktiva (i hvilket fall dine data blir delt med våre rådgivere og den potensielle kjøpers rådgivere, og de vil bli sendt til de nye eierne).

Hvor overfører vi denne informasjonen?

Innsamlet informasjon du oppgir i forbindelse med en konkurranse, premietrekning eller kampanje, oppbevares i, og overføres ikke utenfor, EØS.

Dine rettigheter

Du kan når som helst spørre oss om å gi deg en kopi av dine personopplysninger. Med hensyn til personopplysninger du har oppgitt til oss, og som oppbevares av oss i forbindelse med en kontrakt mellom oss og deg, eller med ditt samtykke, har du rett til å be oss om en kopi av denne informasjonen i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, slik at du kan bruke dem eller dele dem med andre organisasjoner. 

Hvis du mener at personopplysninger vi har om deg er feil eller ufullstendige, kan du be oss om å rette dem eller gjøre dem fullstendige. 

I noen omstendigheter har du også rett til å motsette deg vår behandling av opplysningene, og du kan be oss om å begrense vår bruk av opplysningene og slette dem. 

Det finnes imidlertid noen unntak fra disse rettighetene. Vi kan for eksempel ikke slette data som vi er lovpålagt å oppbevare eller som vi trenger i forbindelse med en kontrakt med deg. Tilsvarende kan tilgang til dine opplysninger bli avvist, hvis det å gjøre informasjonen tilgjengelig avslører personlige opplysninger om en annen person eller vi er forhindret etter loven å avsløre informasjonen.
Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene kan du kontakte oss på IM-(d_)-_Nordics-(_sm3Remove)-_-(_a)-_twinings-(d_)-_com


Vår kontaktperson og dine klagerettigheter

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og forespørsler om denne personvernerklæringen. Vennligst henvend deg til IM-(d_)-_Nordics-(_sm3Remove)-_-(_a)-_twinings-(d_)-_com

Hvis du er bekymret for hvordan vi håndterer personopplysningene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette på Datatilsynets nettsted: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/ eller ved å ringe dem på 22 39 69 00.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 8. mai 2018.